GARANŢIA CALITĂȚII

Garanţia produselor achiziţionate se acordă în conformitate cu legile în vigoare la data cumpărării oglinzii sau a consolei. Garanția se referă numai la deficiențe ale produselor determinate de defecte de fabricație sau vicii ascunse şi îşi pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare a produselor.
Compania noastră oferă Garanția Gold pe o perioadă de 20 ani care începe odată cu recepția mărfii de catre dumneavoastră. Pentru detalii complete, vă rugăm să citiți Condițiile de acordare a garanției de mai jos.

Produsul este considerat neconform dacă nu are aceleași calități și caracteristici descrise în cadrul formularului de comandă. Răspunderea noastră este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 20 ani calculat de la data recepției acestuia și dacă cumpărătorul ne informează despre apariția lipsei de conformitate în termen de 10 zile de la data la care a constatat-o.

Toare produsele sunt însoțite de Certificatul de Garanție cu serie unică și factura fiscală. Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele lucrate și pictate manual nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii și nuanțelor obținute prin aplicarea diferitelor finisaje. Acestea nu sunt considerate defecte de calitate. În cazul apariției unor eventuale defecte, cumpărătorul va trimite pe adresa de email office@victoriasmirror.ro, o înștiințare însoțită de factură, Certificatul de Garantie cu serie unică (scanate) și fotografii ale produsului considerat defect. Firma noastră se angajează ca, pe durata garanției, să repare sau să înlocuiască produsele într-o perioadă de timp rezonabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Condiții de acordare a Garanției Gold:


Termenul de garanţie este de 20 ani, calculat de la data recepției mărfii de catre client. Perioada de garanţie se prelungește cu perioada în care produsul stă în reparație.
La înlocuirea unui produs cu un produs nou acesta din urmă beneficiază de perioada integrală de garanţie acordată produsului nou.

Garanția asigură repararea sau înlocuirea produsului fără niciun cost suplimentar pentru cumpărător.
Garanția se acordă pentru produse ce vor fi folosite, în mod obișnuit și în condiții normale, în scopul pentru care au fost fabricate, ținând cont de faptul că aceste produse se vor uza de-a lungul anilor în condiții normale de folosire. Se consideră că produsele sunt destinate a fi folosite, în mod obișnuit, cu respectarea condițiilor de exploatare, în limite de umiditate relativă a aerului 40-65% și temperatura de 15-30 grade Celsius.

Garanția nu se acordă în următoarele condiții:
• Imposibilitatea de a identifica produsul ca urmare a distrugerii hologramei ce conține seria unică inscripționată pe spatele ramei oglinzii și a consolei;
• Apariția unor defecte după recepția produsului, ca urmare a serviciilor de: manipulare, transport și instalare, executate de cumpărător sau de terți;
• Schimbarea culorii produsului din cauza expunerii prelungite în lumina soarelui, a unei alte surse de căldură sau apă, migrarea culorii de pe un obiect (plastic, substanțe chimice, produse cosmetice) care a intrat în contact cu produsul deteriorat;
• Găurirea, lipirea pe produs a altor repere sau materiale;
• Ruperea sau zgârierea ca urmare a lovirii/manipulării defectuoase de către cumpărător;
• Defecte apărute ca urmare a umidității, curățarii cu produse de curățare neadecvate, condițiilor improprii de utilizare a produselor, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat, testat și fabricat;
• Defecte care apar ca urmare a conditiilor improprii de depozitare la cumpărător;
• Vopsirea produsului de către cumpărător sau a intervenției cumpărătorului asupra oglinzii sau consolei cu substanțe suplimentare de lăcuire sau colorare.

Pentru a vă proteja oglinda sau consola, vă rugăm să aveți în vedere că următoarele acțiuni sunt strict interzise:
• dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;
• tăierea sau zgârierea materialelor;
• frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;
• folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și în medii cu variații mari de temperatură;
• așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de siguranta este de 1m);
• folosirea produselor de curățare care conțin acizi, petrol, gaz, detergenți, solvenți chimici sau alcool;
• expunerea produselor în lumina naturală directă a soarelui, sau lângă ferestre deschise;
• udarea produselor;
• folosirea oglinzilor sau consolelor în alt scop decât cel pentru care au fost proiectate.